L I D I A  J O K I 

TIEDUSTELUT  040 51 51 798   www.lidiajoki.com

Kevään sävyissä / 100 x 120 / öljy kankaalle 

Suojelija / 120 x 100 / öljy kankaalle

Suunnan muutos / 80 x 100 / öljy kankaalle 

Kutsumatkalla / 120 x 100 / öljy kankaalle 

Iglesia / 80 x 100 / öljy kankaalle